जागतिक कट्टाशेती कट्टा

competition: गोगलगाय नुकसान भरपाई नवीन GR आला या जिल्ह्यातील यादीत नाव असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणार हेक्टरी 36000 हजार रुपये नुकसान भरपाई.

competition : लातूर उस्मानाबाद आणि बीड किंवा लातूर, तीन जिल्हे किंवा तीन पक्षांमध्ये गोगलगाय, पिकांचे नुकसान होते. केंद्रिय विविध नैसर्गिक शहरांमध्ये टकटकांचा समावेश करणे किंवा नैसर्गिक स्वरूपाचा समावेश करणे स्पष्ट आहे. दिनांक 16.08.2022 राज्याच्या सूचनेनुसार.

कोण कोणत्या जिल्ह्यांना मिळणार मदत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

👇👇👇👇👇👇
निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

चालू आर्थिक शंखगलगायी शेतकरी शेतकरी शेतीपंचनाचे नुकसान पंचनामे विहित नमुन्यात उघडे करून सादरकर्ते पाठ विकत यावेत, अशा सूचनांवर अ.३ येथे एका ठिकाणी दि.२५.२०२२ च्या पत्रान्वये सर्व विभागीय स्वतंत्र निवडून आले.

मानसिक निर्णय:

लाला, उमान आणि बीबी या तीन पक्षामध्ये एकमेकांमध्ये शेखी गोगलगाय बाधितांना राज्य आपत्ती निवारण आणि राज्य सरकारच्या आर्थिक मदत हा पैसा सरकार खर्च करते. 2

येथील निर्णयाने निश्चित केलेल्या दरानुसार एकूण रु. ९८५८.८० लक्ष (अक्षरी रुपये अव्यान्न कोटी अठ्ठावन्न लक्ष ऐंशी हजार) फक्त शासन या निर्णयाने जोडलेले प्रचलित-१ व अ-२ मध्ये जिल्हा निहाय शोधल्याप्रमाणे विभागीय पत्रिकेवर वितरीत शासनाची परवानगी दिली जात आहे.. competition

माहे ते ऑगस्ट २०२२ या फेरफारत गोगलगायी ३३ टक्के जास्त पिकापिक/ नुकसानीचा तपशिल शासन निर्णय,

कोण कोणत्या जिल्ह्यांना मिळणार मदत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

👇👇👇👇👇👇
निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करून अधिकृत जीआर डाऊ..लोड घ्या. त्या जी मध्ये (एफ च्या अंतिम) पक्षानुसार मदत केली आहे. पीक यादी

crop insurance

नैसर्गिक आपत्ती उत्पादन पिकांच्या नुकसानीद्वारे नियंत्रणाद्वारे आर्थिक मदत दिली जाते, तसेच अति वृष्टी नियंत्रण नियमानुसार प्रथम शासकीय यंत्रणा आर्थिक मदत दिली जाते.

किंवा संदर्भ 19 सप्टेंबर 2022 रोझी एक राज्याचा शासन निर्णय आला आहे. त्यमुले शेतकरी कल्याण येत आहे मोथासा मिनार आहे. तर मग घेउया सरकारच्या सविस्तर माहिती.तसेच ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२ चला या निर्णयात मलमत्त घाटी लोकशाही विभागीय जनविभागीय अधिकारी प्रस्ताव प्राप्त आहेत. सरकारच्या निर्णयाचा निर्णय 4 अन्वये दिला जात आहे.competition

कोण कोणत्या जिल्ह्यांना मिळणार मदत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

👇👇👇👇👇👇
निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!