ट्रेण्डिंग

दुकान,व्यवसायासाठी 1 लाख रुपये बिन व्याजी कर्ज मिळणार |पहा शासन निर्णय | Vjnt Loan Yojana

दुकान, व्यवसायासाठी 1 लाख रुपये बिन व्याजी कर्ज मिळणार

दुकान, व्यवसायासाठी 1 लाख रुपये बिन व्याजी कर्ज मिळणार |पहा शासन निर्णय | VJNT Loan Yojana

VJNT Loan Yojana वसंतराव मलुक मुक्त व भटक्या जमाती विकास महामंडळा माग विमुक्त जाती, भक्या जमाती व विशेष प्रवर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील जीवन जगणा-या घटकांचे उन्नत आर्थिक तसेच स्वयंरोजगाराची उभारणी करून माझ्या उद्देशाने रु. २५,०००/- कर्ज योजना राबत येत आहे.VJNT Loan Yojana

तथापि, सध्याच्या लोकशाही लघुउद्योगांकरीता-या भांडवली व पायाभूत गुणाणांकरीता उतारा होणार, कच्च्या मालाच्या किंमतीत किंमत वाढ व सतत महागाई निर्देशांक वाढवा. बाबी विचारात रु. २५,०००/- पैसाची मर्यादा रु. २५,०००/- रु. १,००,०००/- करण्यास महामंडळ दि. २९/०९/२०२१ रोजीच्या घडामोडी. संचालक मंडळाच्या ११९ व्या वर्षी मंजूरी दिली आहे. मा. संचालक मंडळाने मान्यतेनुसार शासन निर्णयाची बाब शासन विचाराधीन होती. व्हीजेएनटी कर्ज योजना

कोन कोन त्या दुकान व्यवसायासाठी 1 लाख रुपये बिनव्याजी कर्ज मिळणार येथे पहा शासन निर्णय

👇👇👇👇👇👇

येथे क्लिक करून पहा

योजनेचे उद्देश :-

१. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील घटकांची आर्थिक उन्नती करणे

२. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील घटकांच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून त्यांना स्वयंरोजगारास प्रोत्साहित करणे, 

३. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास वर्गातील व्यक्तींना आर्थिकदृष्टया सक्षम करणे,

४. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील दुर्बल घटकांच्या व्यक्तींना व्यवसाय करणार्‍या तात्काळ आर्थिक लाभ करणे,

६. मासळी विक्री, भाजीपाला विक्री, फळ विक्री, किराणा दुकान, आठवडी बाजार छोटसे दुकान, टेलिफोन बुथ किंवा अन्य तांत्रिक उद्योग अशा लघु व्यवसायासाठी ही योजना सुरू करणे,

👉मुद्रा लोन फक्त ४ मिनिटांत मिळेल, थेट प्रक्रिया पहा👈

७. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील निराधार, विधवा महिला इ.लाभार्थीना तात्काळ / प्राथम्याने लाभ देणे. VJNT कर्ज योजना

लाभार्थी निवडीची पात्रता

१. अर्जदार विभक्त जाती/ भटक्या/ विशेष मागास प्रवर्ग मुक्त जमाती,

२. अर्जदार महाराष्ट्राचा रहवासी,

३. अर्जदाराचे वय १८ ते ५५ वर्षे,

४. अर्जदाराचे उत्पन्न कौटुंबिक वार्षिक रु. १.०० लाख रक्कम जास्त नसावे (सप्राधिका-याने उत्पन्न प्रमाणपत्रानुसार)

. एका व्यक्तीच्या कुटुंबातील सदस्यांचा लाभ घेता येईल,

६. तसेच कौशल्य विकास विभागामार्फत राज्य शासन/नियंत्रक संस्थांशी संबंधित तंत्र प्रशिक्षण घेतले तर मुले/मुलींना प्राधान्य दिले जाईल. VJNT कर्ज योजना

७. अर्जदाराने आधार कार्ड संलग्न बँक खाते तपशिल सादर करा,

८. अर्जदार महामंडळाच्या (कोणत्याही केंद्र व राज्य) थकबाकीदार नसावा.

कोन कोन त्या दुकान व्यवसायासाठी 1 लाख रुपये बिनव्याजी कर्ज मिळणार येथे पहा शासन निर्णय

👇👇👇👇👇👇

येथे क्लिक करून पहा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!