जॉब कट्टाट्रेण्डिंग

MSF मध्ये 7000 पदांची भरती : फक्त ‘या’ उमेदवारांनाचं भरती होता येणार! यादीत तुमचे नावं आहे का पहा.(unicef)

(unicef

(unicef) MSF मध्ये 7000 पदांची भरती : फक्त ‘या’ उमेदवारांनाचं भरती होता येणार! यादी जाहीर; यादीत तुमचे नावं आहे का पहा. Msf bharti 2022

(unicef) महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळामध्ये (Msf Bharti 2022) सुरक्षा रक्षक पदाची भरती प्रक्रिया चालू करावयाची असल्याने जाहिरातीत नमूद केल्यानुसार पात्रता पडताळणी व मैदानी चाचणीच्या तारखा जाहीर केल्या गेल्या आहेत. व जे उमेदवारी Msf भरतीसाठी पात्र आहेत त्यांची यादी जिल्ह्यानुसार खाली दिली आहे. तुमचे नावं आहे का?

सर्व जिल्ह्यातील भरती प्रक्रिया दि. २०.०८.२०२२ रोजी पासून सर्व राज्य राखीव पोलीस बलाचे मैदानांवर आयोजित करण्यात आली आहे.

आपले नाव पाहण्यासाठी राहत असलेल्या जिल्ह्याचे नाव खाली क्लिक करा

खालील नमुद यादीतील उमेदवार यांनी राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र. ४, नागपुर येथे Msf भरतीच्या मैदानी चाचणीसाठी यादीमध्ये दिलेल्या तारखेला उपस्थित रहावे.

खालील नमुद यादीतील उमेदवार यांनी राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र. ६, धुळे येथे Msf भरतीच्या मैदानी चाचणीसाठी यादीमध्ये दिलेल्या तारखेला उपस्थित रहावे.

खालील नमुद यादीतील उमेदवार यांनी राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र. ९, अमरावती येथे Msf भरतीच्या मैदानी चाचणीसाठी यादीमध्ये दिलेल्या तारखेला उपस्थित रहावे.

खालील नमुद यादीतील उमेदवार यांनी राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र. १४, औरंगाबाद येथे Msf भरतीच्या मैदानी चाचणीसाठी यादीमध्ये दिलेल्या तारखेला उपस्थित रहावे.

खालील नमुद यादीतील उमेदवार यांनी राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र. ११, बाळेगावं, नवी मुंबई येथे Msf भरतीच्या मैदानी चाचणीसाठी यादीमध्ये दिलेल्या तारखेला उपस्थित रहावे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!