जॉब कट्टाट्रेण्डिंगशिक्षण कट्टाशेती कट्टा

Msf bharti 2022 : प्रशिक्षण पात्र उमेदारांची यादी व ठिकाण! तुमचे नाव पहा.

महाराष्ट्र सुरक्षा महामंडळ ( Msf bharti 2022 ) मध्ये २० ऑगस्ट ते २७ ऑगस्ट मध्ये भरती राज्य प्रक्रिया राबता आली. या भरतीला एका प्रकारे प्रतिसाद लाभला. (महाराष्ट्र सुरक्षा महाभरती 2022) या भरती 12वी उत्तीर्ण टक्केवारी आणि धावण्याच्या चाचणीमध्ये प्राप्त गुणांआधार अंतिम निवड निवड करण्यात आली आहे. त्यांची ४५ दिवस SRPF ग्राउंडवर ट्रेनिंग होणार आहे. त्यांना 20 सप्टेंबर रोजी उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. कोणाची प्रशिक्षण व्यवस्था आहे. खाली याद्या आणि महत्वाची सूचना पहा.

प्रशिक्षण ठिकाण पात्रांची यादी

अटी व शर्ती येथे क्लीक करा SRPF 1 पुणे येथे क्लीक करा
SRPF 2 पुणे येथे क्लीक करा
SRPF 4 नागपूर येथे क्लीक करा

महाराष्ट्र सुरक्षा महामंडळ (MSF भरती 2022) मध्ये २० ऑगस्ट ते २७ ऑगस्ट मध्ये भरती राज्य प्रक्रिया राबता आली. या भरतीला एका प्रकारे प्रतिसाद लाभला. Msf bharti 2022) या भरती 12वी उत्तीर्ण टक्केवारी आणि धावण्याच्या चाचणीमध्ये प्राप्त गुणांआधार अंतिम निवड निवड करण्यात आली आहे. त्यांची ४५ दिवस SRPF ग्राउंडवर ट्रेनिंग होणार आहे. त्यांना 20 सप्टेंबर रोजी उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. कोणाची प्रशिक्षण व्यवस्था आहे. खाली याद्या आणि महत्वाची सूचना पहा.

SRPF 5 पुणे येथे क्लीक करा
SRPF 6 धुळे येथे क्लीक करा
SRPF 7 पुणे येथे क्लीक करा
SRPF 8 मुंबई येथे क्लीक करा
SRPF 9 अमरावती येथे क्लीक करा

महाराष्ट्र सुरक्षा महामंडळ (MSF भरती 2022) मध्ये २० ऑगस्ट ते २७ ऑगस्ट मध्ये भरती राज्य प्रक्रिया राबता आली. या भरतीला एका प्रकारे प्रतिसाद लाभला. (Msf bharti 2022) या भरती 12वी उत्तीर्ण टक्केवारी आणि धावण्याच्या चाचणीमध्ये प्राप्त गुणांआधार अंतिम निवड निवड करण्यात आली आहे. त्यांची ४५ दिवस SRPF ग्राउंडवर ट्रेनिंग होणार आहे. त्यांना 20 सप्टेंबर रोजी उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. कोणाची प्रशिक्षण व्यवस्था आहे. खाली याद्या आणि महत्वाची सूचना पहा.

SRPF 10 सोलापूर येथे क्लीक करा
SRPF 11 बाळेगाव येथे क्लीक करा
SRPF 12 हिंगोली येथे क्लीक करा
SRPF 14 औंरंगाबाद
येथे क्लीक करा

महाराष्ट्र सुरक्षा महामंडळ (MSF भरती 2022) मध्ये २० ऑगस्ट ते २७ ऑगस्ट मध्ये भरती राज्य प्रक्रिया राबता आली. या भरतीला एका प्रकारे प्रतिसाद लाभला. (Msf bharti 2022) या भरती 12वी उत्तीर्ण टक्केवारी आणि धावण्याच्या चाचणीमध्ये प्राप्त गुणांआधार अंतिम निवड निवड करण्यात आली आहे. त्यांची ४५ दिवस SRPF ग्राउंडवर ट्रेनिंग होणार आहे. त्यांना 20 सप्टेंबर रोजी उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. कोणाची प्रशिक्षण व्यवस्था आहे. खाली याद्या आणि महत्वाची सूचना पहा.


एसआरपीएफ ट्रेनिंग पुणे येथे क्लीक करा
SRPF ट्रेनिंग नागपूर येथे क्लीक करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!