ट्रेण्डिंग

या शेतकऱ्यांची दिवाळी होणार गोड गोगलगाय नुकसान, भरपाई सरकार ॲक्शन मोडवर नवीन GR आला या जिल्ह्यातील यादीत नाव असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणार हेक्टरी 36 हजार रुपये. Crop insurance

चालू लातूर, उस्मानाबाद आणि बीड या तीन जिल्ह्यात मोठ्या प्रमात शंखी
मूळ शेतकरी नुकसानीचा अहवाल राज्य शासनाला प्राप्त होता. Crop insurance

कोण कोणत्या जिल्ह्यांना मिळणार मदत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

👇👇👇👇👇👇
निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

राज्य मंधत्र मंडळाचा धड ६.०८.२०२२ रोजी शेअरील धनदेशानुसार, चालु १. शंखी
गोगलगायी मूळ जमीन उत्पादकांचे नुकसान पंचनामे करून धवधहत नमुन्यात धनि मागार्ची प्रस्ताव
सरकार स्वतंत्रधर अधिकार यावेत, अशा सूचना पाठविलेल्या सूचनांवर अ.क्र.3 येथे धद.25.08.2022
च्या पत्रान्वये सवण धवभागीय लोकशाही त्यांना देण्यात आली. येथे नावे अ.क्र.4धद.06.09.2022 च्या पत्रान्वये धवभागीयगलगा, औरंगाबाद यांच्याकडून गोव्याधीमी शेतीधपक
नुकसानीकीकेत ग्राह्यता ग्राह्यता धरणे आवश्यक आहे
शासन प्राप्त झाले आहे. बाधित शेतकरी या शेतक-यांचे नुकसान मदत वाटप
धनी धवतधर करण्याची बाब शासनाची धवचारीन होती

चालू आर्थिक शंखगलगायी शेतकरी शेतकरी शेतीपंचनाचे नुकसान पंचनामे विहित नमुन्यात उघडे करून सादरकर्ते पाठ विकत यावेत, अशा सूचनांवर अ.३ येथे एका ठिकाणी दि.२५.२०२२ च्या पत्रान्वये सर्व विभागीय स्वतंत्र निवडून आले.

मानसिक निर्णय:

लाला, उमान आणि बीबी या तीन पक्षांमध्ये एकमेकांमध्ये शेखी गोगलगाय बाधितांना राज्य आपत्ती निवारण आणि राज्य सरकारच्या आर्थिक मदत हा पैसा सरकार खर्च करते. 2

येथील निर्णयाने निश्चित केलेल्या दरानुसार एकूण रु. ९८५८.८० लक्ष (अक्षरी रुपये अव्यान्न कोटी अठ्ठावन्न लक्ष ऐंशी हजार) फक्त शासन या निर्णयाने जोडलेले प्रचलित-१ व अ-२ मध्ये जिल्हा निहाय शोधल्याप्रमाणे विभागीय पत्रिकेवर वितरीत शासनाची परवानगी दिली जात आहे. Crop insurance

येथील निर्णयाने निश्चित केलेल्या दरानुसार एकूण रु. ९८५८.८० लक्ष (अक्षरी रुपये अव्यान्न कोटी अठ्ठावन्न लक्ष ऐंशी हजार) फक्त शासन या निर्णयाने जोडलेले प्रचलित-१ व अ-२ मध्ये जिल्हा निहाय शोधल्याप्रमाणे विभागीय पत्रिकेवर वितरीत शासनाची परवानगी दिली जात आहे.

कोण कोणत्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार नुकसान भरपाई येथे यादीत नाव चेक करा

👇👇👇👇👇👇
यादीत नाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

खाली दिलेल्या बटणावर क्लिक करून अधिकृत जीआर डाऊ..लोड करा त्यात जी (पीडीएफ) पक्षानुसार मदत केली आहे. पीक विमा

crop insurance नैसर्गिक आपत्ती उत्पादन पिकांच्या नुकसानीद्वारे वीज नियंत्रणाद्वारे आर्थिक मदत दिली जाते, तसेच अति वृष्टी नियंत्रण नियमानुसार प्रथम शासनाद्वारे स्थानिक आर्थिक मदत दिली जाते.

किंवा संदर्भ 19 सप्टेंबर 2022 रोझी एक राज्याचा शासन निर्णय आला आहे. त्यमुले शेतकरी कल्याण येत आहे मोथासा मिनार आहे. तर मग घेउया सरकारच्या सविस्तर माहिती.तसेच ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२ चला या निर्णयात मालमत्तेची नुकसानी दोषी विभागीय जनविभागीय अधिकारी प्रस्ताव प्राप्त आहेत. शासनाच्या निर्णयाचा निर्णय4 अण्वये देण्यात आलेल्या पॉलीटीऑनला आॅगस्ट ते सप्टेंबर 2022 या ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ड‍ि‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍डोंड्‍याच्‍या वाढीव दराने ‍‍‍‍‍‍‍‍.

कोण कोणत्या जिल्ह्यांना मिळणार मदत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

👇👇👇👇👇👇
निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

आमच्या गावकट्टा व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी येथे क्लिक करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!