ट्रेण्डिंगशिक्षण कट्टा

११ वी प्रवेशासाठी नेमकी कोण कोणती प्रमाणपत्रे लागतात? जाणून घ् एका क्लिकवर… colleges

(colleges) महत्त्वाच्या प्रमाणपत्रांची आपण माहिती घेऊया.

वय, अधिवास व राष्ट्रीयत्वाचा दाखला

इंजिनीयरिंग अभ्यासक्रमांसाठी अधिवास प्रमाणपत्र (डोमेसाईल) नसले तरी चालते. त्याऐवजी १० वी व १२ वी ची परीक्षा महाराष्ट्रातून दिली असल्याचा पुरावा तसेच जन्म महाराष्ट्रात झाल्याचा पुरावा चालतो. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी मात्र अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील जन्म असल्यास

• जन्मदाखला/शाळा सोडल्याचा दाखला/पासपोर्ट डोमेसाईल

अर्जदार १८ वर्षे पूर्ण नसल्यास वडिलांचे प्रमाणपत्र आवश्यक

शिधापत्रिका, लाईटबिल, ओळखपत्र, प्रतिज्ञापत्र

(colleges) अभ्यासक्रमांसाठी ट्युशन फी वेव्हर योजना, राजर्षी शाहू शिष्यवृती यासारख्या योजनांसाठी ही चालू वर्षीच्या उत्पन्नांचे प्रमाणपत्र तहसीलदार कार्यालयातूनघेणे आवश्यक असते.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!