( student portal) सरकारची नवीन योजना मुलींच्या खात्यात जमा करणार 5000 हजार रुपये, वाचा योजनेबद्दल संपूर्ण माहिती

Cycle Anudan Yojana 2022 सायकल वाटप अनुदान किती, पात्रता, कागदपत्रे, अटी संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे दिलेले आहे.
सायकल खरेदी अनुदानास पात्र असणाऱ्या शाळा

1)शासकीय शाळा

2) जिल्हा परिषद शाळा

3) शासकीय अनुदानित शाळा

सायकल खरेदी अनुदानास पात्र असणाऱ्या शाळा

1)शासकीय शाळा

2) जिल्हा परिषद शाळा

3) शासकीय अनुदानित शाळा
लागते अशा शाळेच्या मुलींना

Cycle Anudan Yojana ч योजनेचा लाभ घेता येईल.

ही पण बातमी वाचा

7 वी उत्तीर्णांना संधी | ‘या’ जिल्ह्यात अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदांची भरती

Back to top button
error: Content is protected !!