Pokra’ Orchard :‘पोकरा’ फळबाग, वनशेती, बांबू, तुती लागवडीस प्रोत्साहन

अर्ज करण्यासाठी व कागदपत्र अपलोड करण्यासाठी या https://d.mahapocra.gov.in संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी करून घ्यावी

👇👇👇👇👇👇

नोंदणी करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Back to top button
error: Content is protected !!