(lumpy skin disease) शास्त्रज्ञांनी ढेकूण त्वचेच्या आजारासाठी स्वदेशी लस बनवली.

ढेकूण (lumpy) त्वचेच्या आ जारासाठी घरगुती उपाय पहिली पद्धत

👇👇👇👇👇👇

येथे क्लिक करून पहा

ढेकूण (lumpy) त्वचेच्या आ जारासाठी घरगुती उपाय दुसरी पद्धत

👇👇👇👇👇👇

येथे क्लिक करून पहा

Back to top button
error: Content is protected !!